Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Projektid

Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning (RED)

Projekti eestikeelne tõlge võiks kõlada: ümber hinnates digitehnoloogia kasutamist õppetöö ​tõhusamaks muutmisel

Projekti koordinaatoriks on St John’s College Iirimaalt.

Partneriteks on kutsehariduskeskused Iirimaalt, Saksamaalt, Hispaaniast, Türgist, Rumeeniast ja Eestist (HKHK).


Vaata veebilehte

Haapsalu Koolide Kommunikatsioonilabor (HAKOLA)

Käesoleva projekti läbi luuakse Haapsalu Kutsehariduskeskuse ruumidesse Haapsalu kommunikatsioonilabor (HAKOLA) uuendusliku seadmepargiga, mis võimaldaks viia läbi eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte, kunstiainete, tehnoloogia ning informaatika tunde ning vajadusel neid omavahel või teiste õppeainetega lõimida terviklikeks õppepäevadeks.

Projekti üldeesmärgiks on õppijate suhtlussoskuste edendamine läbi uudsete digitehnoloogiate kasutamise.


Vaata veebilehte.