Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Õpetajakutse


Õpetaja kutse taotlemine


Taotluste laekumise tähtaeg – iga aasta 5.veebruar ja 5. oktoober


Dokumendid ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil [email protected].


Täpsem info: Õpetaja kutse taotlemine.

Kutseõpetaja kutse taotlemine

Täieliku info leiad Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kodulehelt.

Millistes keskkondades e-portfoliot luua? Teooria ja näited.

E-portfolio loomise abimaterjal

Kutset taotlenud ja/või e-portfooliot omavad õpetajad meie koolis:


Kutseõpetaja 5.tase

Villu Vapper 2019


Kutseõpetaja 6. tase

Inge Gagarina 2018

Aili Tervonen 2019

https://padlet.com/aili_tervonen/mapp


Tiina Sootalu 2019

https://tiinasootalu.weebly.com/


Janne Muuli 2019

https://jannemuuli.weebly.com/


Kutseõpetaja 7. tase

Marju Heldema

https://marjuheldema.weebly.com/


Vanemõpetaja 7. tase

Liis Rüü

https://liisryy.weebly.com/


E-portfoolio

Aile Nõupuu

e-portfoolio

0