Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


E-õppe nädal

Välkkoolitused

Juhtkonnakoolitus

Portfellitund


Digipädevuste enesehindamise seminar 30.10.2017


Organisatsiooni digiküpsuse kvaliteedijuhtimise raamistik nimega Digipeegel sätestab meie kooli digiarengu põhiprintsiibid. Üheks tegevuseks on saada ülevaade HKHK töötajate digipädevuste hetkeolukorrast, et saada teada, mil viisil ja millises tempos minna edasi. On ju digipädevusi arendatud juba mitmeid aastaid ja nüüd ongi hea teha vahekokkuvõtteid meie oskustest ning vaadata, mis seis on. Ühtlasi oleme esimene kool Eestis, kes kasutab nn kolmandat silma ehk välishindamist, mis peaks andma objektiivse ülevaate meie hetkeseisust.


Digipädevuse enesehindamise seminar toimub 30. oktoobril algusega kell 11. Läbiviijaks on Erkki Leego, OÜ LeegoHansson juhtivpartner, IT-juhtimise ekspert

HITSA koostöökoolitus


HKHK ja Hiiumaa Ametikooli õpetajad katsetasid novmberis - detsembris 2017 HITSA kursuse "Koostöövõimalused ja -vahendid kutseõppeasutuses" käigus ühistöövahendeid ja õppematerjalide loomist koostöös.

Juhendas Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.


Kursuse eesmärk: Parandada õpetajate vahelist koostööd kutsekoolides toetamaks koostöökultuuri edendamist kutsekoolis. Koolituse tulemusena suureneb õpetajate koostöö alane pädevus õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, kasutades selleks sobivaid digivahendeid. Koolitus aitab kaasa uute lõimimist sisaldavate õppekavade rakendamisele kutsekoolides.

Õpiväljundid:

  • tunneb koostöise õppe metoodikaid;
  • kasutab digivahendeid koostöös kolleegidega õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel;
  • valib sobilikke koostöövahendeid õppetöö läbiviimiseks, sh. õppijate suunamiseks koostöös õppimisele.

Vaata meie kursusetöid:

Made with Padlet

Hetk koolituselt: