Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Digistarter

Üks kõigi,kõik ühe eest!


DIGISTARTER ühendab HKHK töötajaid, kes soovivad, et meie kool kõnniks haridusuuenduse esirinnas. Meeskonnaliikmed soovivad uurida ja katsetada uusi õppemeetoideid ja - vahendeid ning jagada oma kogemusi ka kolleegidega. Sellepärast on meeskonnas lisaks haridustehnoloogile ning IT-juhile ka juhtkonnaliikmeid ning igast õppeosakonnast üks esindaja.

Meie lugu

We've loved every minute of our journey


Digistarteri sünd, 30.märts 2017

Pärast haridustehnoloogi töölevõtmist tundus, et kõik probleemid kooli digiarengus on lahendatud.

Tuli aga välja,et üks ei ole lahinguväljal sõdur, muutuste elluviimiseks on vaja suuremat jõudu.

Oli aeg meeskonna kokkukutsumiseks.

Loe MEMO.

Toimetame vähehaaval - mai 2017.

  • Maikuus lõime virtuaalse koostöökoja keskkonda Basecamp, kus hoiame vajalikku infot ning saame omavahel asju rahulikult arutada.
  • Tutvustasime Digistarteri ideed ja teisi oma digitegemisi Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse kolleegidele.
  • Alustame projekti kirjutamist Digipeegli ülesannete täitmiseks. Eesmärk: anda hinnang kooli meeskonna digiarengule. 05.06 - projekt esitatud!
  • Osaleme HITSA Digijuhi koolitusel. Vaata meie koolituse kulgemist.

Digistarteri detsembrikogunemine 11.12.2017

Teemadeks olid seekord:

1. Digipädevuste montooringu tulemused

2. 3. jaanuari väljasõidu kavandamine

3. E-õppe nädala ettevalmistamine

Loe protokolli.

Digistarteri jaanuarikogunemine 04.01.2018


Saime kokku diginädala neljapäeval, s.o 4. jaanuaril. Arutusele tulid kaks kõige aktuaalsemat küsimust: e-õppenädala kulgemine ja edasised plaanid ning Tallinna reisil nähtu-kuuldu-kogetu.

Loe protokolli.

Digistarteri veebruarikogunemine 13.02.2018

Ka seekord arutasime e-õppenädaga seonduvaid küsimusi ja otsustasime, et teeme veel ühe väiksema väljasõidu. Seekord protokolli pole, kuna suuri asju ei otsustatud.

Aga e-õppenädala kokkuvõte asub SIIN

Digistarteri aprillikogunemine 5.04.2018


Tegime kokkuvõtteid e-õppenädalast ja arutasime väljasõitu. Loe protokolli.

Teine kogunemine 03.01.2019. Veebikoosolek.


Katsetasime veebikoosolekut, mida oleme proovinud teistes koosseisudes ka varem, kuid digistarteriga mitte. Seekord oli põhiteemaks e-õppe nädalate ettevalmistamine. Loe protokolli.

Neljas kogunemine 19.06.2019. Väljasõit Kuressaare Ametikooli.


Õppeaasta viimase kogunemise viisime läbi väljasõidu vormis, ühendades mitu asja korraga - HAKOLA projekti arenduse, juhtkonna koolituse ja Digistarteri tegevuse. Külastasime Kuressaare Ametikooli innovatsioonilaborit, mis sai toetust samast projektist, mis meiegi HAKOLA klass, seega soovisime näha, milline on nende projekti konseptsioon ja kuidas sujub koostöö teiste koolidega. Loe ja vaata, mis me nägime ja kuulsime.

Digistarteri rasked ajad


Kolmas hooaeg näitas väsimuse märke. Pärst esimest üritust (väljasõit) toimunud kogunemisele tuli vaid kolm inimest, mistõttu tuli kogunemine ära jätta, aga vestelda digiteemalde sai siiski. Vaatasime üle meie digiplaani arengud ja montoorisime tulemusi.

Siis aga...

Juhtus see, mida me kõik teame - karantiin, kodukontor, priotiteedid muutusid ja Digistarterjäi unarusse. Sündisid uued ettevõtmised - FB grupid Õpetajate tuba ja HKHK vahetund ning haridustehnoloogi digitunnid. Kuidas meie distantsõpe läks, sellest saad ülevaate siit.

Esimene kokkusaamine, 19. aprill 2017


Kirjeldasime ära oma mõtted ja meeleolud, et ühtlustada stardiplatvormi. Vaatasime üle stardiplatvormi baasdokumendi Digipeegel.

Kasutasime tahvelarvutieid, et töö käigus kasutada keskkonda Mentimeter ja lugeda QR koodi digipeegli andmetega.

Loe MEMO1 ja MEMO2.

Uue hooaja esimene koosolek 02.11.2017

Istusime kokku ja vaatasime üle Digipeegli plaani. Rõõm oli tõdeda, et plaani täitmine on kulgenud edukalt.

Arutasime ka erinevate koolituste üle, mida võiks ette tulla ja Digistarteri edasiste plaanide üle. Loe protokolli.

Pilt pärineb digipädevuste seminari algusest 30.10.2017.

Diginädal 02. - 06.01.2018

Esimese uue aasta nädala toimetamised olid mitmeti seotud digiteemadega: alustasime valmistumist e-õppenädalaks, tegime esimese väljasõidu Tallinnasse GAGi ja Kännukuke raamatukogusse, katsetasime uusi programme ja vaatasime üle erinevad reeglistikud ning kokkulepped. Kõigest sellest valmis ajajoon.

E-õppe nädala ettevalmistamine - välkkoolitused


E-õppe nädala tugimeetmetena pakuti välja erinevate koolituste korraldamine. Välja sai valitud kolm teemat: hindamismudelid, videotestid ja ekraanisalvestused. Neljas (lisa)koolitus toimus juba e-õppe nädala kolmapäeval. Kuidas meil läks, saad lugeda SIIT.

"Võrgustik võrgutab" konverentsil rääkis Airi meie kooli digitegemistest. 15.03.2108


„Võrgustik võrgutab“ on seminaride sari, mis algas 2007. aastal. Seminari eesmärk on tõhustada õpetajate ja õppejõudude koostööd, mis toetaks hariduse kvaliteeti laiemalt. Seekordse seminari teemaks oli muutunud õpikäsitus, kus Airi tutvustas ka meie kooli kogemust - osalemist HITSA Digimeistri koostöökoolitusel ja sellest, mis siis sai. Ettekanne asub SIIN

Teine hooaeg algab! Esimene kogunemine 22.10.2018


Vaatasime üle tööplaani ja selle sujumise, arutasime, kuidas õppetööd digivahendite abil paremini toetada ja tutvustasime kahte põnevat projekti HAKOLA ja Digital Learning. nendest kuulete kindlasti veel. Loe protokolli.

Kolmas kogunemine 27.02.2019


Seekord saime kokku uues innovaatilises HAKOLA klassiruumis. Vaatasime otsa e-õppe nädalale ja Digipeegli arendustegevusele, uudistasime uudset klassiruumi ja seal asuvat tarkvara. Loe protokolli.

Digistarteri kolmas hooaeg algas! Väljasõit 26.10.2019


Uut õppeaastat alustasime väljasõiduga Moodsa Õppimise Festivalile - IduEdule. Osales kuus inimest. Meie muljetest saad aimu, kui avad selle dokumendi.

Digistarteri neljas hooaeg Esimene kogunemine 29.10.2020

Tagasi kooliellu pöördununa otsustasime Digistarteri unest üles äratada. See polnud kerge - küll ei sobi kuupäevad, küll kellaajad, kõigil on tegemist. Aga siiski peeti Digistarterit oluliseks ja esimene kogunemine õnnestus! Protokolli ei sündinud, sest tegemist oli ajurünnakuga e soojendusega teemadesse, mida hakkame edaspidi põhjalikult lahkama.

Päevakord:

1. Digistarteri eksitsents ja liikmelisus

2. Haridustehnoloogilised tegevused sellel õppeaastal

3. Digipeegel ja arengukava - pikemaajaliste tegevuste esmane prognoos, lähtekohtadeks OSKA IKT raport ja õpilaste digipädevuse testi tulemused.

Materjalid:

1) HT tegevuskava

2) Digipeegli mõõdikud https://www.emaze.com/@AQIORLIC/digipeegli-tutvustus-hkhk

Digipeegel ise

3) OSKA IKT raport https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2020/06/OSKA-%C3%BClevaade-valdkonnaspetsiifiliste-IKT-oskuste-vajadusest_16.06.2020.pdf

4) õpilaste digipädevuse testi analüüs 

Digipeegli tutvustus

Powered by emaze

Meie kooli digiplaan.

AVA SIIT

Digiplaani aluseks on analüüs.

AVA SIIT

Digiplaanide koostamine kutseõppeasutustes: kokkuvõte

18. mai 2017

AVA SIIT